Financiële dienstverlening

Als financiële professional moet u voldoen aan compliance regels die voortvloeien uit bijvoorbeeld de Wft en de Wet bescherming persoonsgegevens. En aan juridische regels gebaseerd op bijvoorbeeld de Wet werk en zekerheid en de Wet DBA (afschaffing VAR).

Invictus McDeere brengt een actueel aan de AFM voorgelegd modellenboek uit voor u als financieel dienstverlener. Met daarin 18 handzame compliance modellen zoals bijvoorbeeld een beloningsbeleid, een regeling vakbekwaamheid medewerkers en een regeling meldplicht datalekken. En met ook daarin meer dan 20 actuele juridische modellen zoals bijvoorbeeld diverse arbeids-overeenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, een ict-gedragsprotocol, meerdere versies van vaststellingsovereenkomsten, een freelanceovereenkomst en studieovereenkomsten.
Invictus McDeere houdt het modellenboek actueel door elk half jaar updates en nieuwe modellen uit te brengen. En signaleert daarbij telkens wijzigingen in wet- en regelgeving.
Klik hier voor de actuele inhoud van het modellenboek.

Het team van Invictus McDeere ondersteunt u ook over de implementatie en hantering van de modellen. En adviseert in bredere zin op het raakvlak van compliance & legal.

Er zijn vele aanbieders van modellen & adviezen. Toch weten wij het beter. Want de producten & de adviezen van Invictus McDeere zijn uniek: toegespitst op u, financieel professional, mét de combinatie van Compliance & Legal én voor een fractie van de prijs die andere aanbieders of adviseurs vragen.

Details
advies icoon

advies

Invictus McDeere adviseert op het unieke raakvlak van compliance & legal. Bijvoorbeeld hoe bepaalde wet- en regelgeving doorwerkt in arbeidsovereenkomsten of wat de consequenties kunnen zijn van de overtreding van een ict-gedragsprotocol. Natuurlijk adviseert Invictus McDeere ook in bredere zin.
Invictus McDeere hanteert een uiterst concurrerend uurtarief. Het team van Invictus McDeere maakt ook vaste prijsafspraken (fixed fee) zodat elke verrassing achteraf is uitgesloten.

Klik hier voor contact.