Disclaimer
 

Algemeen  
De inhoud van de website van Invictus McDeere is van algemene informatieve aard. Invictus McDeere staat niet in voor de volledigheid van de inhoud van deze website. De inhoud van de website van Invictus Mcdeere is niet bedoeld en kan niet worden beschouwd als advies van welke aard dan ook. 

Auteursrecht
Het auteursrecht van de inhoud (alle teksten en beeldmateriaal) van de website van Invictus McDeere berust bij Invictus McDeere. De inhoud van de website mag niet (al dan niet voor eigen gebruik) worden gekopieerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder voorafgaande toestemming van Invictus McDeere.

Annulering bestelling
U kunt een bestelling van een product annuleren binnen 2 dagen na de bestelling via bestellingen@invictusmcdeere.nl, tenzij/totdat het product aan u is geleverd waarna annulering niet meer mogelijk is.
Bij geldige annulering stort Invictus McDeere B.V. binnen 14 dagen het volledige door u betaalde bedrag terug.

Retournering product
Retournering van een aan u geleverd product is niet mogelijk.


 

advies icoon

advies

Invictus McDeere adviseert op het unieke raakvlak van compliance & legal. Bijvoorbeeld hoe bepaalde wet- en regelgeving doorwerkt in arbeidsovereenkomsten of wat de consequenties kunnen zijn van de overtreding van een ict-gedragsprotocol. Natuurlijk adviseert Invictus McDeere ook in bredere zin.
Invictus McDeere hanteert een uiterst concurrerend uurtarief. Het team van Invictus McDeere maakt ook vaste prijsafspraken (fixed fee) zodat elke verrassing achteraf is uitgesloten.

Klik hier voor contact.